logo ua

Державна установа «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»

ДУ НЦГГГРІ НАНУ

image_top

Журнал Державної установи «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»

Cover 1 2020 

Журнал «Гірнича геологія та геоекологія» електронне видання Державної установи «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України» започатковане в 2020 року (Бюро Відділення наук про Землю, Протокол 8§63 від 08.12.2020).

Періодичність видання – 2 рази на рік.

Журнал публікує оригінальні рецензовані наукові статті аспірантів, здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук, науковців присвячені теоретичним, методичним, методологічним, фундаментальним та прикладним аспектам гірничої геології та геоекології.

До складу редколегії журналу входять професори, доктори наук, провідні фахівці-практики у відповідних наукових галузях, що працюють в академіях наук, науково-дослідних інститутах.

Розділи журналу:

 • Гірнича геологія
 • Геоекологія
 • Нові напрями досліджень
 • Розвиток інфраструктури НАН України
 • Ідеї. Гіпотези. Дискусії.

Мова видання: українська, англійська та інші мови Європейського Союзу.

Сайт журналу: http://journal.geoekomine.com.ua

Director

Скопиченко Ігор Михайлович

 Директор
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Київський національний університет імені Тараса Шевченко
 Вчений ступінь: Кандидат геолого-мінералогічних наук
 Вчене звання: Старший науковий співробітник
 Напрям діяльності:  Геофізичні методи пошуків родовищ корисних копалин.
Мельник

Мельник Василь Володимирович

 Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів
 Заступник директора
 
Вергелська Вікторія Валеріївна

Вергелська Вікторія Валеріївна

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Київський національний університет імені Тараса Шевченко
 Напрям діяльності:  Гідрогеологія, екологія
Вергельська Наталія Вікторівна

Вергельська Наталія Вікторівна

 Ураїнський державний педагогічний університет іменні Н.П. Драгоманова, природничо-географічний факультет
 Вчений ступінь: Доктор геологічних наук
 Вчене звання: Старший науковий співробітник
 Дисертація: "Геологічні умови формування землистого вугілля Дніпровського буровугільного басейну"(кандидат геологічних наук)
 Дисертація: "Теоретичні основи перервно-неперервного формування вугільно-вуглеводневих формацій"(доктор геологічних наук)
 Напрям діяльності:  Геологія вугілля та вуглегазових родовищ, метан із вугільних пластів, міграція газу у вуглепородних масивах, геологічні та геохімічні критерії викидів газу на вугільних шахтах та післяаварійний супровід вугільних підприємств, регіональна тектоніка, Донецький та Львівсько-Волинський вугільні басейни.
Kroshko

Крошко Юлія Володимирівна

 Київський національний університет імені Тараса Шевченко
 Кандидат геологічних наук
 Дисертація: Континентальний літогенез крейда-палеогенових осадових утворень центральної частини Українського щита
 Напрям діяльності:  Літологічні дослідження осадових формаційних одиниць та кір вивітрювання, вивчення та уточнення зв’язків різних видів корисних копалин та мінералів супутників. За допомогою методів геоінформаційного картографування побудова цифрових карт, що візуалізують структуру покладів і є основою для інформаційного забезпечення робіт з їх промислового освоєння.
Озірська Світлана Миколаївна

Озірська Світлана Миколаївна

 Переяслов-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди
 Вчений ступінь: --
 Вчене звання: --
 Дисертація: --
 Напрям діяльності:  інженер
фото Д’яченко Наталя Олександрівна

Д’яченко Наталя Олександрівна

 Дата народження: 07.01.1969
 Донецький політехнічний інститут (м. Донецьк) гірничо-геологічний факультет
 Вчений ступінь: Кандидат геологічних наук
 Вчене звання: Старший науковий співробітник
 Дисертація: "Вплив зсувної тектоніки на деформації земної поверхні при підземній розробці вугільних родовищ"
 Напрям діяльності:  Гірнича геологія, зсувна тектоніка, геодинаміка, екологія вуглевидобування та вугільних родовищ, екологічна гідрогеологія
фото Кузнецов Сергій Миколайович

Кузнецов Сергій Миколайович

 Дата народження: 07.01.1969
 Освіта: Київський політехнічний інститут (Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади,кваліфікація інженер електронної техніки)
 Вчений ступінь: --
 Вчене звання: --
 Дисертація:--
 Напрям діяльності:  Ведення тендерних угод
фото Лазаренко Крістіна Вікторівна

Лазаренко Крістіна Вікторівна

 Дата народження:  24.10.1978
 Освіта: Державний Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Міністерства екології та природничих ресурсів України
 Вчений ступінь: --
 Вчене звання: --
 Дисертація:--
 Напрям діяльності:  Гідрогеологія
фото Михайлюк Станіслав Федорович

Михайлюк Станіслав Федорович

 Дата народження:  26.03.1952
 Освіта: Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка
 Вчений ступінь: --
 Вчене звання: --
 Дисертація:--
 Напрям діяльності:  Геофізика
фото Просняков Віталій Олександрович

Просняков Віталій Олександрович

 Дата народження:  14.02.1982
 Освіта:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 Вчений ступінь: --
 Вчене звання: --
 Дисертація:--
 Напрям діяльності:  Геофізика
фото Романенко Олена Олексіївна

Романенко Олена Олексіївна

 Дата народження:  --
 Освіта:  Київський політехнічний інститут
 Вчений ступінь: --
 Вчене звання: --
 Дисертація:--
 Напрям діяльності:  Матеріально-технічне забезпечення центрів колективного користування науковим обладнанням
Бондар Лілія Григорівна

Бондар Лілія Григорівна

 Київський національний торговельно-економічний університет( Кафедра товарознавства та логістики)
 Напрям діяльності:  Заступник начальника відділу матеріальнео-технічного забезпечення наукових установ НАН України (група сировини та матеріалів)

geologist day

13 лютого 2019 р. Розпорядженням Президії НАН України УкрНДМІ перейменовано в Державну установу «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України» (ДУ НЦ ГГГРІ НАН України), надалі – Центр.

На даний момент в Центрі працюють 33 співробітника, в т.ч. один доктор і три кандидата наук. Структуру Центру розробляє дирекція, її розглядає Науково-технічна рада та затверджує Президія НАН України. Основною структурною одиницею Центру є науковий підрозділ, основним завданням якого є провадження наукової і науково-технічної діяльності. Структурними підрозділами Центру є наукові підрозділи (відділи, лабораторії), а також управлінські, науково-допоміжні, допоміжні та інші підрозділи і служби. Для вирішення окремих завдань можуть утворюватись тимчасові наукові (творчі) колективи.

Основними завданнями Центру є:

 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних напрямів науки і техніки в галузі геології, геофізики, геомеханіки і маркшейдерської справи, зрушення і деформацій масиву гірських порід і земної поверхні, захисту гірничих виробок, будівель, споруд і мереж з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей.
 • розроблення й обґрунтування допустимих параметрів підробки та надробки гірничих виробок.
 • проведення науково-технічних (експериментальних) розробок, що базуються на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, з метою доведення таких знань до стадії практичного використання.
 • надання науково-технічних послуг.
 • проведення наукової і науково-технічної експертизи.
 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру.
 • забезпечення високої якості наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.
 • забезпечення і розвиток наукової інфраструктури, проведення матеріально-технічного забезпечення наукової діяльності матеріальними ресурсами.
 • інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності.

Центр відповідно до основних завдань здійснює:

 • вивчення формування та еволюції напружено-деформованого стану масивів гірських порід і земної поверхні;
 • розроблення рекомендацій з охорони і     підтримання всього комплексу гірничих виробок і раціонального планування гірничих робіт;
 • розроблення рекомендацій з проведення гірничих виробок у небезпечних зонах;
 • прогнозування і попередження гірських ударів і газодинамічних явищ;
 • розроблення рекомендацій по відпрацюванню захисних пластів щодо боротьби з раптовими викидами вугілля, породи і газу;
 • розроблення наукових основ і практичних рекомендацій щодо вилучення метану з техногенних колекторів гірського масиву;
 • вивчення джерел і шляхів міграції вуглеводневих газів у вугільних шахтах;
 • вивчення генезису і динаміки вибухонебезпечних газів у вугленосних товщах та гірничих виробках;
 • розроблення проектів і гідрогеологічних прогнозів затоплення гірничих виробок шахт, що ліквідуються шляхом мокрої консервації;
 • розроблення методів прогнозу стану і захисту будівель та споруд, що експлуатуються в складних гірничо-геологічних умовах;
 • спостереження за деформаціями земної поверхні, породного масиву, гірничих виробок, будівель, споруд і мереж;
 • проведення тривалих спостережень за будівлями, спорудами, трубопроводами і залізницями в умовах впливу гірничих виробок, у тому числі при їх затопленні, з метою прогнозування небезпеки їх технічного стану та своєчасного впровадження заходів захисту;
 • розроблення систем моніторингу зсувонебезпечних територій і технологій запобігання зсувам;
 • фундаментальні та прикладні геолого-геофізичні дослідження з проблем прогнозу гірничо-геологічних умов відпрацювання вугільних пластів та задач будівництва на підроблюваних територіях і виймання запасів під забудованими територіями;
 • з’ясування глибинної будови геологічних структур геофізичними методами;
 • геомеханічні, геолого-геофізичні і гідрогеологічні дослідження екологічних змін довкілля, моніторинг геологічного середовища;
 • геофізичні, геомеханічні роботи з вивчення і прогнозу небезпечних фізико-геологічних процесів (карстових явищ, суфозій, підтоплень, обвалів і осипів, селів, абразії і ерозії, у т.ч. берегів, зсувів та інше);
 • пошук родовищ корисних копалин геологічними і геофізичними методами з використанням наземних методів та дистанційних досліджень;
 • прогнозування родовищ корисних копалин петрологічними, геохімічними, мінералогічними та геофізичними методами;
 • комплексна петролого-геохімічна оцінка родовищ корисних копалин з точки зору інвестиційної привабливості;
 • прогноз перспективних ділянок корисних копалин як в межах відомих родовищ, так і в нових регіонах;
 • прогнозування гірничо-геологічних умов при відкритому і підземному відпрацюванні родовищ корисних копалин;
 • геологічний супровід геологорозвідувальних робіт;
 • оцінка радіаційної безпеки розробки родовищ корисних копалин з підвищеною радіоактивністю руд на основі даних гамакаротажу свердловин;
 • оцінка екологічної безпеки при розробці родовищ будматеріалів;
 • розроблення проектів та проведення комплексного моніторингу стану геологічного середовища в основі діючих інженерних споруд (екологічно небезпечних об’єктів, промплощадок, стадіонів, хвостосховищ, дамб, териконів тощо);
 • виявлення і картування потенційно небезпечних зон (старих гірничих виробок, шурфів, тектонічних порушень тощо) та розроблення рекомендацій з безпечної експлуатації навколишніх територій;
 • розроблення математичного і програмного забезпечення для обробки та інтерпретації геологічних, геофізичних та інших даних;
 • розроблення рекомендацій по відпрацюванню захисних пластів щодо боротьби з раптовими викидами вугілля, породи і газу;
 • розроблення наукових основ і практичних рекомендацій щодо вилучення метану з техногенних колекторів гірського масиву;31. вивчення джерел і шляхів міграції вуглеводневих газів у вугільних шахтах;
 • вивчення генезису і динаміки вибухонебезпечних газів у вугленосних товщах та гірничих виробках;
 • створення електронних моделей та карт родовищ корисних копалин, гірничовидобувних підприємств;
 • створення баз даних та розроблення інформаційних і геоінформаційних систем, а також систем автоматизації, геологічних та інших робіт, сучасного програмного забезпечення в різних галузях науки та виробництва;
 • створення електронних карт тематичної спрямованості будь-якого рівня складності;
 • розроблення нормативних документів з підтримання, охорони, раціонального розташування та ліквідації гірничих виробок;
 • розроблення нормативних документів щодо проведення комплексного моніторингу стану геологічного середовища в основі діючих інженерних споруд;
 • розроблення нормативних документів за результатами виконаних досліджень з питань гірничої та інженерної геології, геофізики, та гірничої справи;
 • пошук із гірничих виробок технічних свердловин наземного та підземного буріння;
 • розроблення, проектування та виготовлення геофізичної апаратури і обладнання для дослідження геологічного середовища та моніторингу небезпечних геологічних процесів;
 • розроблення, проектування та виготовлення вибухонебезпечної апаратури і обладнання для проведення геофізичних досліджень в умовах гірничих виробок;
 • контроль за проведенням тампонажних робіт у гірському масиві;
 • пошук старих підземних комунікацій;
 • розроблення інноваційних проектів у сфері сучасних технологій видобутку корисних копалин, їх інженерно-технічного супроводження та забезпечення екологічної безпеки;
 • матеріально-технічне забезпечення досліджень і експериментальних розробок у сфері природничих і технічних наук, що проводять бюджетні установи НАН України;
 • приймання та узагальнення замовлень від бюджетних установ НАН України на необхідні товари за затвердженими формами з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями;
 • здійснення придбання товарів за рахунок коштів Державного бюджету України за дорученням Національної академій наук України;
 • передання закуплених товарів установам НАН України на підставі рішення Президії НАН України.

Центр:

 • розробляє за участю наукового колективу основні наукові напрями своєї діяльності;
 • організує та проводить науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи відповідно до затверджених основних наукових напрямів діяльності та робочих планів;
 • вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за відповідним напрямом і визначає можливості їх використання в усіх сферах суспільного життя, бере участь у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів;
 • розробляє прогнози та проводить наукову експертизу з відповідних напрямів науки і техніки;
 • за дорученням НАН України або з власної ініціативи розробляє прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації з певних питань розвитку держави та суспільства, здійснює наукову та науково-технічну експертизу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку;
 • бере участь у конкурсах наукових проектів, науково-технічних розробок і конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах, за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних робіт і заходів;
 • проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в тому числі міжнародні;
 • здійснює видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником друкованих засобів наукових журналів та наукових видань;
 • має власний офіційний веб-сайт, забезпечує розміщення на ньому інформації про основні наукові напрями, структуру та результати діяльності Центру, здійснює регулярне оновлення зазначеної інформації, а також сприяє висвітленню в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті Центру та інших наукових матеріалів, що становлять суспільний інтерес;
 • проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, атестує працівників Центру;
 • провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти, надає освітні послуги шляхом підготовки фахівців відповідно до Закону України «Про вищу освіту», в тому числі через аспірантуру, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових працівників, сприяє розвитку наукової складової у сфері освіти та залученню талановитої молоді до наукової діяльності;
 • розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАН України порядку;
 • укладає угоди і договори про наукове та науково-технічне співробітництво з юридичними та фізичними особами. Бере участь у виконанні міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів в порядку, встановленому чинним законодавством;
 • бере участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, в тому числі іноземних та міжнародних, на правах їх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України;
 • за погодженням з НАН України може входити до об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності;
 • надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством для бюджетних наукових установ та відповідно до свого Статуту;
 • здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Центр має право на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на його балансі в порядку, встановленому в НАН України.

Конференції

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ac feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper velit sed ullamcorper. Eget duis at tellus at. Nulla malesuada pellentesque elit eget gravida cum sociis natoque penatibus. Cursus risus at ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque. Nisi scelerisque eu ultrices vitae auctor eu augue ut. Velit aliquet sagittis id consectetur. Pharetra magna ac placerat vestibulum. Feugiat in fermentum posuere urna nec tincidunt. Nunc mi ipsum faucibus vitae aliquet nec ullamcorper. Habitasse platea dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit. Mollis nunc sed id semper risus in hendrerit gravida rutrum. Amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi tristique senectus et. Cras ornare arcu dui vivamus arcu felis bibendum. Platea dictumst quisque sagittis purus sit. Aenean pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices eros. Cursus euismod quis viverra nibh cras pulvinar. Nulla at volutpat diam ut venenatis tellus in. Sed lectus vestibulum mattis ullamcorper.

Pellentesque sit amet porttitor eget dolor morbi non arcu. Interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Non pulvinar neque laoreet suspendisse. Diam quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Vivamus arcu felis bibendum ut tristique et egestas quis ipsum. Urna cursus eget nunc scelerisque viverra mauris in. Rutrum quisque non tellus orci ac auctor augue. Velit dignissim sodales ut eu. Viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Nec dui nunc mattis enim ut tellus. Pretium aenean pharetra magna ac placerat vestibulum. At volutpat diam ut venenatis tellus. Quis risus sed vulputate odio ut enim blandit volutpat maecenas. Eu ultrices vitae auctor eu. Volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam erat velit scelerisque. Tincidunt lobortis feugiat vivamus at augue eget arcu dictum. Lectus quam id leo in vitae turpis massa sed elementum. Cras fermentum odio eu feugiat pretium nibh ipsum. Non enim praesent elementum facilisis.

Cras pulvinar mattis nunc sed blandit libero. Egestas diam in arcu cursus euismod quis viverra nibh cras. Auctor urna nunc id cursus metus aliquam eleifend mi in. Gravida dictum fusce ut placerat orci nulla pellentesque dignissim. Porttitor eget dolor morbi non arcu risus quis varius. Odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis. Enim sit amet venenatis urna cursus eget nunc scelerisque. Velit sed ullamcorper morbi tincidunt ornare massa eget. Hac habitasse platea dictumst vestibulum rhoncus. Tellus cras adipiscing enim eu turpis egestas. Vitae tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem. In vitae turpis massa sed. Amet dictum sit amet justo donec enim diam. Pellentesque nec nam aliquam sem. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit ut aliquam.

Quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl. Purus sit amet volutpat consequat mauris nunc. Suspendisse faucibus interdum posuere lorem ipsum dolor sit. Sed blandit libero volutpat sed cras ornare arcu dui. Faucibus turpis in eu mi bibendum neque egestas. Quam elementum pulvinar etiam non quam lacus suspendisse faucibus. Maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Aliquam purus sit amet luctus venenatis lectus magna fringilla urna. Vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed. Fringilla ut morbi tincidunt augue interdum velit euismod. Egestas dui id ornare arcu odio ut sem nulla pharetra. Arcu cursus euismod quis viverra nibh cras pulvinar mattis nunc. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam. Ipsum nunc aliquet bibendum enim facilisis gravida neque convallis. Consectetur purus ut faucibus pulvinar elementum integer. Nisi est sit amet facilisis magna etiam tempor orci.

Semper risus in hendrerit gravida rutrum quisque non. Sem integer vitae justo eget magna. Viverra vitae congue eu consequat. Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas pharetra convallis. Convallis convallis tellus id interdum velit laoreet. Nisi lacus sed viverra tellus in hac. Neque viverra justo nec ultrices dui. Accumsan tortor posuere ac ut. Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing. Vivamus arcu felis bibendum ut tristique et egestas. Massa eget egestas purus viverra accumsan in. Adipiscing vitae proin sagittis nisl rhoncus mattis rhoncus. Feugiat scelerisque varius morbi enim.

Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України — наукова державна установа при Президії НАН України. Веде свою історію від 1929 року, коли була створена науково-дослідна група тресту «Донвугілля».

Після відкриття у 1932 р. В Ленінграді Центрального науково-дослідного маркшейдерського бюро (ЦНДМБ) ця група увійшла в його структуру як Харківська група ЦНДМБУ, а з 1944 р. — як Донецьке відділення ЦНДМБУ. В 1945 р. ЦНДМБ перетворено у Всесоюзний науково-дослідний маркшейдерський інститут (ВНДМІ), а Донецьке відділення ЦНДМБУ — в Український філіал ВНДМІ. З одержанням незалежності України Український філіал ВНДМІ наказом Держвуглепрому України в грудні 1992 року перетворено на Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи. З 1996 року інститут мав подвійне підпорядкування — Міністерству вугільної промисловості України та НАН України. 1998 року УкрНДМІ увійшов до структури Національної академії наук України.

Інститут розташовувався в Донецьку. Після російської збройної агресії на сході України був переміщений до Павлограда Дніпропетровської області. 26 грудня 2018 року виведений зі складу Відділення наук про Землю у підпорядкування президії НАН України.

В УкрНДМІ працювало близько 180 чол. (1999 р.), в структуру входило 15 наукових та технічних підрозділів. Діяльність інституту розповсюджувалася на вугільну, гірничорудну, нафтову, газову, будівельну галузі промисловості. 13 лютого 2019 р. Розпорядженням Президії НАН України УкрНДМІ перейменовано в Державну установу «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України» (ДУ НЦ ГГГРІ НАН України), надалі – Центр.

На даний момент в Центрі працюють 33 співробітника, в т.ч. один доктор і чотири кандидата наук. Структуру Центру розробляє дирекція, її розглядає Науково-технічна рада та затверджує Президія НАН України. Основною структурною одиницею Центру є науковий підрозділ, основним завданням якого є провадження наукової і науково-технічної діяльності. Структурними підрозділами Центру є наукові підрозділи (відділи, лабораторії), а також управлінські, науково-допоміжні, допоміжні та інші підрозділи і служби. Для вирішення окремих завдань можуть утворюватись тимчасові наукові (творчі) колективи.