logo ua

Державна установа «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»

ДУ НЦГГГРІ НАНУ

image_top

Журнал Державної установи «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»

Cover 1 2020 

Журнал «Гірнича геологія та геоекологія» електронне видання Державної установи «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України» започатковане в 2020 року (Бюро Відділення наук про Землю, Протокол 8§63 від 08.12.2020).

Періодичність видання – 2 рази на рік.

Журнал публікує оригінальні рецензовані наукові статті аспірантів, здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук, науковців присвячені теоретичним, методичним, методологічним, фундаментальним та прикладним аспектам гірничої геології та геоекології.

До складу редколегії журналу входять професори, доктори наук, провідні фахівці-практики у відповідних наукових галузях, що працюють в академіях наук, науково-дослідних інститутах.

Розділи журналу:

  • Гірнича геологія
  • Геоекологія
  • Нові напрями досліджень
  • Розвиток інфраструктури НАН України
  • Ідеї. Гіпотези. Дискусії.

Мова видання: українська, англійська та інші мови Європейського Союзу.

Сайт журналу: http://journal.geoekomine.com.ua