logo ua

Державна установа «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»

ДУ НЦГГГРІ НАНУ

image_top

Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України — наукова державна установа при Президії НАН України. Веде свою історію від 1929 року, коли була створена науково-дослідна група тресту «Донвугілля».

Після відкриття у 1932 р. В Ленінграді Центрального науково-дослідного маркшейдерського бюро (ЦНДМБ) ця група увійшла в його структуру як Харківська група ЦНДМБУ, а з 1944 р. — як Донецьке відділення ЦНДМБУ. В 1945 р. ЦНДМБ перетворено у Всесоюзний науково-дослідний маркшейдерський інститут (ВНДМІ), а Донецьке відділення ЦНДМБУ — в Український філіал ВНДМІ. З одержанням незалежності України Український філіал ВНДМІ наказом Держвуглепрому України в грудні 1992 року перетворено на Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи. З 1996 року інститут мав подвійне підпорядкування — Міністерству вугільної промисловості України та НАН України. 1998 року УкрНДМІ увійшов до структури Національної академії наук України.

Інститут розташовувався в Донецьку. Після російської збройної агресії на сході України був переміщений до Павлограда Дніпропетровської області. 26 грудня 2018 року виведений зі складу Відділення наук про Землю у підпорядкування президії НАН України.

В УкрНДМІ працювало близько 180 чол. (1999 р.), в структуру входило 15 наукових та технічних підрозділів. Діяльність інституту розповсюджувалася на вугільну, гірничорудну, нафтову, газову, будівельну галузі промисловості. 13 лютого 2019 р. Розпорядженням Президії НАН України УкрНДМІ перейменовано в Державну установу «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України» (ДУ НЦ ГГГРІ НАН України), надалі – Центр.

На даний момент в Центрі працюють 33 співробітника, в т.ч. один доктор і чотири кандидата наук. Структуру Центру розробляє дирекція, її розглядає Науково-технічна рада та затверджує Президія НАН України. Основною структурною одиницею Центру є науковий підрозділ, основним завданням якого є провадження наукової і науково-технічної діяльності. Структурними підрозділами Центру є наукові підрозділи (відділи, лабораторії), а також управлінські, науково-допоміжні, допоміжні та інші підрозділи і служби. Для вирішення окремих завдань можуть утворюватись тимчасові наукові (творчі) колективи.