logo ua

Державна установа «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»

ДУ НЦГГГРІ НАНУ

image_top

ІV Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми гірничої геології і геоекології" відбулася в Києві 28 – 29 листопада 2023 р.

 Збірник матеріалів конференції

Сучасні проблеми гірничої геології та геоекології: збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції (Київ, 28 – 29 листопада 2023 р.). ДУ НЦ ГГГРІ НАН України:Київ, 2023. 161 с.

 Доповіді учасників

І.Р. Михайлів, А.П. Бойко
ПЕРЕДУМОВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ВІДКЛАДІВ МЕЗОЗОЮ ЗОВШШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ

Т.Л. Міхеєва , Г.М.  Дрогицька , О.П. Лапіна
РЕЗУЛЬТАТИ ГРАВІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НАД ТІЛАМИ РУДНИХ ГАБРОЇДІВ  КОРСУНЬ-НОВОМИРГОРОДСЬКОГО  ПЛУТОНУ

Н.В. Дубей,  В.В. Самойлов, Н.В. Прокоп'юк
ПРОМИСЛОВО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ КОНТРОЛІ ЗА РОЗРОБКОЮ  ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩ 

І.В. Бучинська, М.М. Матрофайло
СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИДОБУТКУ МЕТАНУ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ

В.Д. Соловйов, М.А. Якимчук, І.М. Корчагін
НОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЧР МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗВ'ЯЗКУ ПРИПОВЕРХНЕВИХ СТРУКТУР З ГЛИБИННИМИ ГЕОФЛЮЇДАМИ ЧОРНОГО МОРЯ