logo ua

Державна установа «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»

ДУ НЦГГГРІ НАНУ

image_top

Конференція "Сучасні проблеми гірничої геології і геоекології" відбулася у Києві 10-11 грудня 2020 року.

Збірник матеріалів конференції

Сучасні проблеми гірничої геології та геоекології: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Київ, 10 – 11 грудня 2020 р.) – ДУ НЦ ГГГРІ НАН України, 2020. – 150 с.

 Доповіді учасників

Карамушка О.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНОГО ВУГІЛЛЯ

М.С. Ковальчук, Ю.В. Крошко
ВСТАНОВЛЕННЯ ТРЕНДУ ЗМІНИ ПЛОЩІ ПОРУШЕНИХ КАР’ЄРНИМ ВИДОБУТКОМ ЗЕМЕЛЬ ЗА РІЗНОЧАСОВИМИ КОСМОЗНІМКАМИ (НА ПРИКЛАДІ МАЛО-БУЗУКІВСЬКОГО ГРАНІТНОГО КАР’ЄРУ)

А.П. Бойко, І.Р. Михайлів, Н.В. Дубей
СУЛЬФАТНІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД, ЯК ОДИН ІЗ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ

Н.В. Маслун, Н.М. Жабіна, М.М. Іванік, Д.Д. Вага, І.С. Супрун
СТРАТИГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ В МЕЗО-КАЙНОЗОЙСЬКИХ ФОРМАЦІЯХ УКРАЇНИ

Т.А. Орленко
Виявлення зсувів ТА КАРТУВАННЯ ЗА ДАНИМИ ГЕОЛОГІЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДуваННЯ

С.В. Стефанко
ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЇ ПРО КАТАГЕНЕТИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАННЯ У ВІДКЛАДАХ ДОНБАСУ

Я.М. Тузяк
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ НОМЕНКЛАТУРИ, КЛАСИФІКАЦІЇ Й ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРОАГРЕГАТНИХ (ООЛІТОВИХ) КАРБОНАТНИХ ПОРІД

І.В. Васильєва
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

К.А. Ярошовець
ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПОЖЕЖ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТОРФОВИЩАХ

Бучинська І.В., Шевчук О.М.
КОМПЛЕКСНЕ ОСВОЄННЯ ЛЮБЕЛЬСЬКОГО РОДОВИЩА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ВУГЛЕНОСНОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

 Філіпович В.Є., Мичак А.Г., Шевчук Р.М., Пазинич Н.В., Гейко Ю.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ БАГАТОЗОНАЛЬНОЇ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ ПРИ ПОШУКАХ ПОХОВАНИХ ІНТРУЗИВНИХ СТРУКТУР

Щербина С., Пігулевський П., Гаврилюк Р., Кріль Т.
СУЧАСНА СЕРТИФІКОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕХНОГЕННО НАВАНТАЖЕНИХ РАЙОНІВ

Якимчук М.А., Корчагін І.М.
ГЛИБИННА БУДОВА СВОБОДНЕНСЬКОГО РОДОВИЩА БУРОГО ВУГІЛЛЯ ЗА ДАНИМИ ПРЯМОПОШУКОВИХ МЕТОДІВ

К-MINE КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГЕОЛОГО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОДОВИЩ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН В К-MINE